ความเกี่ยวข้อง เสรีภาพทางวิชาการ และวิชาชีพทางวิชาการ

ความเกี่ยวข้อง เสรีภาพทางวิชาการ และวิชาชีพทางวิชาการ

เป้าหมายหลักของ Democracy and the Discourse on Relevance เอกสาร ที่ตีพิมพ์ใหม่ : ภายในวิชาชีพวิชาการที่ Makerere Universityคือการแสวงหาความขัดแย้งในที่ทำงานในนโยบายการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลกโดยดูจากผลกระทบของนโยบายการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลกที่มีต่อ วิชาชีพวิชาการตามประสบการณ์ที่ Makerere University ในยูกันดา ในการทำเช่นนั้น เป็นการนำเสนอการปรับปรุง ที่

สำคัญและมีส่วนร่วมกับงานศึกษาปี 2550 

ของ Mahmood Mamdani เรื่องScholars in the Marketplace: The Dilemmas of neo-liberal Reform

นักวิชาการ ผู้บริหาร และผู้กำหนดนโยบายทุกวันนี้อาศัยอยู่และคิดทบทวนถึงพื้นที่ที่ขัดแย้งกันซึ่งเกิดขึ้นจากสิ่งที่เป็นสาระสำคัญ คือ คำจำกัดความสองข้อที่แข่งขันกันและไม่เห็นด้วยของเป้าหมายและเป้าหมายของการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ประการแรกคือความเข้าใจในการศึกษาระดับอุดมศึกษาในฐานะสิทธิมนุษยชน ประเด็นแรกที่อุทิศให้กับสาธารณประโยชน์ผ่านการยกระดับชีวิตของพลเมือง

ประการที่สองคือการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ตีความว่าเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวโดยพื้นฐานซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักคือการบริการเศรษฐกิจโดยการจัดหาพลังบุคคลที่มีทักษะอย่างเหมาะสม

มาตรา 26 ของปฏิญญาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ค.ศ. 1948 ระบุว่า ‘ทุกคนมีสิทธิในการศึกษา’ และการศึกษาดังกล่าวควรเป็นการศึกษาภาคบังคับ และไม่คิดค่าใช้จ่าย ‘อย่างน้อยก็ในขั้นประถมศึกษาและขั้นพื้นฐาน’ ในขณะที่การศึกษาระดับอุดมศึกษา ‘จะต้อง เข้าถึงได้เท่าเทียมกันทุกคนบนพื้นฐานของบุญ’

การสนับสนุนนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ศูนย์กลางของการศึกษาไปจนถึงโครงการประชาธิปไตยที่ดำเนินการโดยสหประชาชาติ (UN) เนื่องจากเป็นการต่อต้าน ‘การเพิกเฉยและการดูหมิ่นสิทธิมนุษยชน’ ที่ประจักษ์ชัดในสงครามโลกครั้งที่สองและ ‘การกระทำที่ป่าเถื่อน’ และได้เริ่มดำเนินการเพื่อ ส่งเสริม ‘การถือกำเนิดของโลกที่มนุษย์จะมีเสรีภาพในการพูด ความเชื่อ และเสรีภาพจากความกลัวและความต้องการ’

ความคิดเกี่ยวกับการศึกษาในสถาบันคู่ขนานของสหประชาชาติอย่าง UNESCO

 นั้นได้รับแรงผลักดันจากรากเหง้าในแนวโน้มการทำให้เป็นประชาธิปไตยของการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ซึ่งเป็นแนวโน้มที่เน้นย้ำถึงความสำคัญของศักดิ์ศรีเหนือสิ่งอื่นใด การศึกษาที่นี่เป็นที่เข้าใจโดยเน้นหนักในมิติที่ระบุในภาษาเยอรมันว่าของBildung : ด้านการศึกษาและการสร้างสังคม

มุมมองของทุนมนุษย์

ความคิดริเริ่มดั้งเดิมของสหประชาชาติและยูเนสโกเป็นการยืนยันการศึกษาว่าเป็นวิธีการในการพัฒนาศักดิ์ศรีและความนับถือตนเองในปัจเจกบุคคล

การศึกษามีขึ้นเพื่อส่งเสริมความเข้าใจของมนุษย์ในแง่มุมที่กระตือรือร้น วิพากษ์วิจารณ์ และสร้างสรรค์ ด้วยความรู้สึกที่ว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนมีส่วนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการรักษาประชาธิปไตย และดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์

ในเวลาเดียวกัน แม้ว่า และในช่วงหลังสงครามเดียวกันนี้ ได้มีการพัฒนาการนำเสนอทางเลือกของเป้าหมายและเป้าหมายของการศึกษาระดับอุดมศึกษา

สิ่งนี้ก่อตั้งขึ้นและส่งเสริมในและผ่านการทำงานขององค์กรระหว่างประเทศหลังสงครามอื่น ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนา หรือที่เป็นที่รู้จักในเวลาต่อมาคือ ธนาคารโลก

วาทกรรมนโยบายของธนาคารแสดงถึงมุมมองทางเศรษฐกิจและเครื่องมือของเนื้อหาและจุดมุ่งหมายของการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งขัดแย้งกับการเน้นย้ำศักดิ์ศรีและอำนาจของการศึกษาและการศึกษาระดับอุดมศึกษาของยูเนสโก

จากมุมมองนี้ การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นที่เข้าใจและแสดงเป็นการลงทุนตามตัวอักษรที่มี ‘อัตราผลตอบแทน’ ที่คำนวณได้ และได้ปรับแนวคิดของการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหม่ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ และด้วยเหตุนี้ จึงเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวโดยพื้นฐานแล้ว

credit : dandougan.com, ellenmccormickmartens.com, leaveamarkauctions.com, lordispain.com, everythinginthegardensrosie.com, coloradomom2mom.com, markleeforhouston.com, pandorabraceletcharmsuk.net, everyuktown.com, writeoutdoors32.com